آمار کلی

کد ملی: 206298XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مارال ترانس آذر عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/12 تا کنون
نوین ترابر رایکا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/10 تا کنون
کالا ناوگان سپهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/10/28 تا 1395/01/14