آمار کلی

کد ملی: 539973XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شکوفه گستر طارم عضو هیئت مدیره فعال 1391/01/17 تا کنون