آمار کلی

کد ملی: 273957XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رفاه مهر لاهیج بازرس اصلی فعال 1395/01/18 تا کنون