آمار کلی

کد ملی: 445964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یزدان سیر کویر بازرس اصلی فعال 1398/02/11 تا کنون