آمار کلی

کد ملی: 636004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع برق سیم و کابل نور زنجان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/12/12 تا کنون
سیم و کابل نور زنجان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/20 تا کنون
مجریان توسعه روی آذر ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/10/14 تا کنون