آمار کلی

کد ملی: 200275XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابنیه سازان الماس نشان بازرس علی البدل فعال 1396/05/17 تا کنون
قرآنی بحرالقرآن دزفول نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/07/20 تا کنون