آمار کلی

کد ملی: 423217XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگین خدمات چویل بویر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/22 تا کنون
پرتو افشان چویل بازرس علی البدل فعال 1395/10/21 تا کنون
هیوا افلاک دیار سبز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/19 تا کنون
دنا ساحل امید رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/08 تا کنون