آمار کلی

کد ملی: 032216XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
محصولات صیفی جات و گلخانه ای شقایق فتح اسفند آباد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/30 تا کنون
گروه مهندسی کیسان البرز رئیس هیئت مدیره فعال 1393/05/28 تا کنون