آمار کلی

کد ملی: 111118XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران گستر اسپادانا بازرس اصلی فعال 1389/11/19 تا کنون