آمار کلی

کد ملی: 450073XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه هزار و هشتصد و هفتاد و یک تولید زیورآلات زر سازان زرین ایلام نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/19 تا کنون