آمار کلی

کد ملی: 165111XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاکان نگین آیلار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1389/08/24 تا کنون