آمار کلی

کد ملی: 468985XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سما سد عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/12 تا کنون
سما تدبیر غرب نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/07 تا کنون