آمار کلی

کد ملی: 413318XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رز پلاست بروجرد عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/12 تا کنون