آمار کلی

کد ملی: 093156XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نرمین بهداشت رادکان بازرس علی البدل فعال 1398/02/09 تا کنون