آمار کلی

کد ملی: 432077XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صادراتی پوشاک دونای البرز بازرس اصلی فعال 1396/04/22 تا کنون
تولیدی بازرگانی ویشکای البرز عضو هیئت مدیره فعال 1393/01/26 تا کنون