آمار کلی

کد ملی: 230099XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صدرا سازان هفت برج خلیج فارس بازرس علی البدل فعال 1394/10/09 تا کنون