آمار کلی

کد ملی: 509945XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارگستران آتیه بویین عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/12 تا کنون