آمار کلی

کد ملی: 123004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی بهسازان جوان نطنز بازرس علی البدل فعال 1398/04/30 تا کنون