آمار کلی

کد ملی: 407213XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهان سپهر تابان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/25 تا کنون
خدماتی شهرک صنعتی شماره یک خرم آباد لرستان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/14 تا کنون
دارو سازی بهداشتی دکتر جهانگیر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/26 تا کنون