آمار کلی

کد ملی: 193029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حافظان طبیعت سبز دشت لاله عضو هیئت مدیره فعال 1395/03/03 تا کنون