آمار کلی

کد ملی: 181857XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب گستر نیما پیکر رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/23 تا کنون