آمار کلی

کد ملی: 006959XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معین تولید اعتماد نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/06/05 تا 1394/07/30
سپاهان ذوب صنعت عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/03/05 تا 1395/10/30
سپاهان ذوب صنعت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/03/27 تا کنون
فراز فولاد پاسارگاد بازرس اصلی فعال 1390/06/16 تا کنون