آمار کلی

کد ملی: 258015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اندیشه تندرستی رشد پویا بازرس علی البدل فعال 1398/02/31 تا کنون