آمار کلی

کد ملی: 007008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرکا اقتصاد باتاب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/04 تا کنون
تدبیر عمران پایدار سهند بازرس علی البدل منحل شده 1389/09/17 تا کنون