آمار کلی

کد ملی: 424044XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی و تاسیساتی راشن دنا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/14 تا کنون