آمار کلی

کد ملی: 275415XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اروم طب آتیه فرزانگان بازرس اصلی فعال 1398/03/09 تا کنون
خیریه درمانی امدادگران عاشورا ارومیه عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/26 تا کنون