آمار کلی

کد ملی: 581975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیگنال صاعقه کویر بازرس علی البدل فعال 1397/08/01 تا کنون