آمار کلی

کد ملی: 522840XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تخشا توس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/12 تا کنون
آلتون دژ شرق بازرس اصلی فعال 1396/02/01 تا کنون