آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن عرش سازان امید بندرانزلی باستناد تاییدیه شماره 1110/405 25/7/84 اداره تعاون بندرانزلی بازرس علی البدل فعال 1384/08/07 تا کنون