آمار کلی

کد ملی: 053223XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات حفاظتی مراقبتی نوین نظم مرکزی رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/12 تا کنون
فجر آوران ایثار اراک عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1395/07/28 تا کنون