آمار کلی

کد ملی: 137396XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه حامی آینده سازان تبریز خزانه دار فعال 1398/03/12 تا کنون