آمار کلی

کد ملی: 188222XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهبرد مدیران آرکا جنوب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/07/05 تا کنون
پیشگامان زیست توده سبز مدیرعامل فعال 1393/11/28 تا کنون
فنی و مهندسی صنعتگران آذرخش پیشتاز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/04/08 تا کنون