آمار کلی

کد ملی: 499985XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چیپاکوه راه ساز عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/25 تا کنون