آمار کلی

کد ملی: 304014XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نو اندیش رباتیک گهر بازرس علی البدل فعال 1398/05/05 تا کنون
هور الکتریک پارس بازرس اصلی فعال 1397/12/28 تا کنون
فرزان پژوهان آزما بازرس علی البدل فعال 1397/06/26 تا کنون