آمار کلی

کد ملی: 001678XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آداک آویژه شیوا عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/02 تا کنون