آمار کلی

کد ملی: 269066XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع دستی حصیر سازه گیل رامسر عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/22 تا کنون