آمار کلی

کد ملی: 594951XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شمیم نسیم فدک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/17 تا کنون