آمار کلی

کد ملی: 387217XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چشمه کوه زیبای الوند مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/15 تا کنون