آمار کلی

کد ملی: 329006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرنیان سبز نفیس مدیرعامل فعال 1394/07/05 تا کنون