آمار کلی

کد ملی: 167187XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف پوشاک فروشان بزازان و خیاطان مردانه شهرستان مشگین شهر منشی هییت مدیره فعال 1396/07/16 تا کنون