آمار کلی

کد ملی: 127048XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صالح دژ ساخت اسپادانا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/09/27 تا کنون