آمار کلی

کد ملی: 489915XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تندیس تیراژه آناهیتا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/18 تا کنون
ایده آل صنعت مدیران البرز رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/14 تا کنون
صدف پردیس صدرا مدیرعامل فعال 1395/05/19 تا کنون