آمار کلی

کد ملی: 520986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صبا انرژی جهان گستر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/14 تا کنون