آمار کلی

کد ملی: 428050XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل درون شهری و برون شهری همسفر اردلان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1395/10/01 تا کنون