آمار کلی

کد ملی: 515955XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ستاره آترین بازرس علی البدل فعال 1392/03/03 تا کنون