آمار کلی

کد ملی: 192001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی الکا سازه کیش عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/23 تا کنون
سیگما فنون سپاهان کیش بازرس علی البدل فعال 1395/06/20 تا کنون