آمار کلی

کد ملی: 745150XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ندای روح بخش کرامت بازرس علی البدل فعال 1396/10/05 تا کنون