آمار کلی

کد ملی: 432256XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نسیم زرین پایدار کاسپین عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/26 تا کنون