آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید پوشاک شیک دوز مهر پیرغار و منضم مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1390/08/29 تا کنون