آمار کلی

کد ملی: 387141XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبز پویان فاتح نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1389/09/14 تا کنون